Ouders

Wij zijn blij met een enorm grote ouderbetrokkenheid op Sinte Maerte. Hulp bij een excursie of schoolreis, het beheren van de schoolbibliotheek, tuinouders, groepsouders die de schakel zijn tussen leerkrachten en ouders, noem het maar op. Heel veel ouders staan voor ons en de kinderen klaar om een handje te helpen. Ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad hebben ook zeggenschap bij het formuleren van beleid en de jaarlijkse controle op beleidsstukken zoals de schoolgids en het ondersteuningsplan.

Binnen Sinte Maerte betrekken we ouders ook steeds meer bij het onderwijsleerproces. Ouders werken mee aan de techniekmiddagen in de verschillende leerjaren en ze participeren in de bibliotheek. Ouders van de impulsgroep (lees ook verder bij impulsgroep) zijn op schooldagen aanwezig waar ze samen met hun kind en onder begeleiding van leerkrachten werken aan persoonlijke doelen. Deze ouders hebben steun aan elkaar, wisselen ervaringen uit met elkaar en zien hoe de school omgaat met probleemsituaties. Een ander mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid is de groep ouders die gezamenlijk een Dyslexiecafé heeft opgezet. Ook zij wisselen een paar maal per jaar ervaringen uit op deze bijeenkomsten, waarbij soms ook specialisten vanuit het team aansluiten.

Wij hopen in de toekomst op nog veel meer initiatieven met betrekking tot ouderbetrokkenheid, want samen staan we voor de opvoeding van en het onderwijs aan uw kinderen.