Aanmelden

INOS heeft de kaders aangegeven voor het formuleren van aannamebeleid door de onder haar bestuur ressorterende scholen. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

  1. de scholen van INOS staan in principe open voor alle leerlingen;
  2. een belangrijk uitgangspunt is de keuzevrijheid van ouders in het licht van thuisnabij onderwijs;
  3. soms is het nodig beleid te formuleren omdat onder bepaalde omstandigheden de toelating van leerlingen geen doorgang kan vinden;
  4. er kan een limiet gesteld worden aan het aantal aan te nemen leerlingen op een school.

Sinte Maerte is een school die staat in de wijk Princenhage en zij beschouwt een deel van Princenhage als haar wervingsgebied en geeft de kinderen uit dit gebied voorrang. De reden hiervoor is, dat de school een voortdurend gebrek aan ruimte heeft en geen mogelijkheden meer heeft voor een uitbreiding/ aanpassing van het gebouw. Uitgangspunt hierbij is, dat de school openstaat voor alle leerlingen uit dit “voedingsgebied” (ongeacht de levensovertuiging of herkomst).
Van de ouders wordt verwacht, dat zij de katholieke grondslag van de school respecteren en dat zij hun zoon / dochter aan alle onderdelen van het onderwijs laten deelnemen.

Sinds 2011 werken een aantal basisscholen, waaronder Kbs De eerste Rith en Kbs Sinte Maerte, met een aannamebeleid. Huisvestingsproblemen lagen destijds ten grondslag aan het opstellen van dit beleid.  Overvolle leergroepen leveren namelijk niet de kwaliteit van onderwijs die wij graag willen bieden.

Nu, een aantal jaar later, kunnen we het aannamebeleid in overleg met bestuur en betrokken scholen versoepelen. Ondanks het feit dat kinderen uit de directe omgeving van de school bij aanmelding voorrang hebben (mits op tijd opgegeven) is er ruimte voor het toelaten van kinderen van buiten het voedingsgebied.

Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om zich te gaan oriënteren op de verschillende basisscholen wanneer uw kind de leeftijd van 2 ½ jaar heeft bereikt .  Doe dat in ieder geval bij de basisschool bij u in de buurt.

Meer informatie over de verschillende basisscholen is ook te vinden op www.vensterspo.nl

Voor nadere toelichting of het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot de administratie van de school, telefoonnummer 076-5218558 of per mail kbssintemaerte_info@inos.nl

Voor het volledige aannamebeleid klikt u hier.