Voor- en naschoolse opvang

Kober Buitenschoolse opvang (BSO)

Kober kindercentra faciliteert de opvang van uw kind(eren) zowel op de school zelf als in het gebouw tegenover de school, op de Doelen 36.
Bel voor meer informatie: 076-5045602 of mail naar: serviceteam2@kober.nl of kijk eens op de site www.kober.nl

Contactgegevens:

Buitenschoolse opvang Prinsheerlijk
076-5045805
prinsheerlijkbso@kober.nl
@KoberbsoPrinsheerlijk
LRK-nummer: 193086384

Buitenschoolse opvang Top-BSO Prinsheerlijk
06-51257396
prinsheerlijk5bso@kober.nl
@KoberTopbsoPrinsheerlijk
LRK-nummer: 281634786