Protocollen

Het excursiebeleid van Sinte Maerte heeft de volgende uitgangspunten

  • Elke groep heeft een jaarlijkse excursie van een dag naar een door de leerkrachten te bepalen bestemming. We gaan ervan uit, dat de kinderen geregeld in een pretpark komen. Daarom kiezen wij voor een bestemming die naast een recreatieve functie tevens een educatieve functie heeft. De bestemming kan variëren van eenvoudig en wat dichter bij huis (b.v. het Bredase speelbos voor de lagere groepen) tot uitgebreider en verder weg.
  • Voorbeelden hiervan zijn De Biesbosch, Het Archeon, Slot Loevestijn, vestingplaatsjes; het natuurkundig museum te Tilburg, het speelgoedmuseum / het bakkerijmuseum te Oosterhout, desgewenst gecombineerd met een bezoek aan een speeltuin (Ploegstraat, Meersel Dreef).
  • De kosten kunnen per groep / bestemming verschillend zijn. We aan ervan uit dat deze vrijwillige bijdrage geen problemen oplevert. Mocht dat om welke reden dan ook toch zo zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.
  • De ouders krijgen de gelegenheid om het excursiegeld in twee termijnen te voldoen, waarbij de tussenliggende periode maximaal twee maanden bedraagt.
  • Mits tijdig en goed voorbereid kan de excursie in elke gewenste maand plaatsvinden.

Klik op de link voor het gedragsprotocolVijfsporenaanpakprotocol schorsing en verwijdering, en beleid / protocol herverdeling van Sinte Maerte.