Medezeggenschapsraad

Net als iedere school heeft KBS Sinte Maerte een medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd. De MR is een wettelijk ingestelde raad en bestaat uit ouders en leerkrachten. Zowel de ouder- als de personeelsgeleding worden gekozen door ouders en medewerkers van de school voor een periode van 4 jaar.

Via de MR zijn ouders en leerkrachten betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat mee over verschillende onderwerpen, zoals verdeling van budgetten, het formatieplan en besteding van uren, lesmethodes, verbetering en veranderingen in het onderwijs en communicatie. Maar ook komen kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken en algemene zaken, die leven op school, aan bod. De MR heeft vaak een adviserende, maar soms ook een beslissende rol in beleidszaken.

Naast de rol richting de schoolleiding heeft de MR ook contact met de GMR, de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle INOS scholen en ook met de oudervereniging  en de leerlingenraad van Sinte Maerte.

 

Contact

Heb je een vraag, idee of mening over het beleid van de school? Laat het dan de MR weten. want jouw mening telt.

U kunt contact op nemen met de MR via: kbssintemaerte_mr@inos.nl

 

Samenstelling

Op KBS Sinte Maerte bestaat de MR uit 10 personen, 5 leerkrachten en 5 ouders. Na elke zittingsperiode van 4 jaar kan een lid eventueel herkozen worden voor een tweede periode.

De samenstelling voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:

Ouders:

Maike Winkels (voorzitter)

Menno Biezeveld

Mariska de Jongh

Inge Broers-Jansen

Robert Schaerlaeckens

 

Leerkrachten:

Inge Fijneman (secretaris)

Sandra van der Togt

Elja van Ieperen

Patty Oomen

Marleen van de Giessen

De leden van de MR