Digitaal werken en leren

Vaardigheden van de 21e Eeuw

Leren op Sinte Maerte is leren in de breedste zin van het woord. Leren stopt niet om 15:00 uur, leren doe je vooral samen, je leert van elkaar en met elkaar. Je leert vanuit een diversiteit aan informatiebronnen. Je leert van je ouders, van de leerkrachten, van je trainers, van je medeleerlingen en ook vanuit boeken, van het volgen van televisieprogramma’s en van het lezen van interessante zaken op het internet. Leren is niet alleen kennis vergaren. Leren is creatief omgaan met kennis die je je eigen maakt. Wij proberen daar binnen Sinte Maerte op aan te sluiten door onze leerlingen vooral te laten samenwerken, verstandig om te leren gaan met de verschillende informatiebronnen, door ze creatief, maar ook kritisch te leren denken en doen, door ze vooral te laten kijken naar oplossingsmogelijkheden en door naar ze te luisteren wat ze zelf willen leren naast al die zaken die we ze sowieso aanleren omdat dat de basis is voor verdere persoonlijke ontwikkeling.

De school is ingericht om dit leren gestalte te geven met laptops, tablets en chromebooks. Dat alles naast gewone boeken en andere traditionele en waardevolle onderwijsleermiddelen. De leerkracht blijft bij ons de belangrijkste factor. Hij is degene die instructie geeft, begeleiding biedt en leerlingen coacht. Hij bepaalt.

De infrastructuur is aanwezig om onderwijs van de 21e eeuw te geven.

Inosweb als primaire omgeving voor leerlingen

Het Inosweb is de primaire digitale leer/werkomgeving voor leerlingen. Zij kunnen via het Inosweb inloggen op de verschillende programma’s die zij dagelijks gebruiken. Leerkrachten kunnen hier opdrachten klaarzetten voor leerlingen. Op groepsniveau of op individueel niveau. Op die manier geven we vorm aan het gepersonaliseerde leren. De opdrachten kunnen door de leerkracht worden ingepland maar eventueel ook door leerlingen zelf. Voor het samenstellen van opdrachten kan een leerkracht ervoor kiezen gebruik te maken van methodesoftware dan wel zelfontwikkeld lesmateriaal. Leerlingen kunnen indien van toepassing hun werk digitaal aanleveren ter beoordeling.

Meer informatie over digitale vaardigheden kunt u via de volgende link vinden:

https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/