Aannamebeleid en aanmelden

Sinte Maerte is een school die staat in de wijk Princenhage en beschouwt een deel van Princenhage als haar wervingsgebied en geeft de kinderen uit dit gebied voorrang. De reden hiervoor is, dat de school een voortdurend gebrek aan ruimte heeft en geen mogelijkheden meer heeft voor een uitbreiding/ aanpassing van het gebouw.

Kbs Sinte Maerte heeft op dit moment een aannamebeleid. Huisvestingscapaciteit ligt ten grondslag aan het opstellen van dit beleid.  Overvolle leergroepen leveren namelijk niet de kwaliteit van onderwijs die wij graag willen bieden. Daarnaast zijn op dit moment alle lokalen in het schoolgebouw bezet.

Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om zich te gaan oriënteren op de verschillende basisscholen wanneer uw kind de leeftijd van 2 ½ jaar heeft bereikt. Doe dat in ieder geval bij de basisschool bij u in de buurt.

Meer informatie over de verschillende basisscholen is ook te vinden op www.vensterspo.nl

Voor nadere toelichting of het maken van een afspraak kunt u zich wenden tot de administratie van de school, telefoonnummer 076-5218558 of per mail kbssintemaerte_info@inos.nl

Voor het volledige aannamebeleid klikt u hier.