Onze school

Een dorpsschool kun je Sinte Maerte met ruim 600 leerlingen ook weer niet echt noemen. Toch blijft Sinte Maerte dat karakter wel houden. Door het werken in de verschillende leerjaren en subgroepen blijft het ook klein en intiem, waarbij geborgenheid en veiligheid voorop staan. We werken hard aan een goed pedagogisch klimaat waarbij een positieve benadering en preventieve aanpak de uitgangsposities zijn. Je mag zijn zoals je bent en we laten de kinderen ervaren dat er meer leerlingen met dezelfde problematiek rondlopen. Succeservaringen opdoen in bijvoorbeeld de groep kinderen met dyslexie, de plusklas of de impulsgroep maakt ze sterk. Ouderbetrokkenheid daarbij is voor ons van groot belang. We willen vooral samen werken aan de ontwikkeling van uw kind. Lees verder in onze schoolgids, klik hier voor een exemplaar.