INOS

INOS geeft je ontwikkeling kleur

Onze school is onderdeel van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal Basisonderwijs, 1 school voor Speciaal Onderwijs en 1 school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Met ongeveer 1200 medewerkers verzorgen we het onderwijs aan ruim 10.000 leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door het bestuursbureau van INOS.
Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden betekenis te geven. De slogan die we daarvoor gebruiken is: ‘INOS geeft je ontwikkeling kleur’. Dit hebben we nader uitgewerkt met de volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis zijn:

INOS is Verbindend:
INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen. Daarvoor zoekt de school actief contact met partners.

INOS is Verantwoordelijk:
Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. INOS stimuleert verschillende vormen van verantwoordelijkheid bij leerling, ouders en medewerkers om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

INOS is Authentiek:
Authentieke mensen gaan voor het hogere doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Authenticiteit versterkt de kernwaarden verbinding en verantwoordelijk.

INOS staat voor Grenzeloos Leren:
De kernwaarden van INOS komen tot uitdrukking in de visie Grenzeloos Leren. De visie is richtinggevend voor de doelen die de scholen stellen. Met Grenzeloos leren versterkt INOS het gepersonaliseerd leren en het samen leren. Dit doen we met ouders en samenwerkende organisaties.